EMDR®

 (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Pierwsza i druga część część szkolenia w zakresie terapii EMDR.
Nauczyciel: Dr Derek Farrell

Eye Movement Desensitization and Reprocessing czyli odwrażliwianie i przetwarzanie za pomocą ruchów gałek ocznych. Twórczynią terapii jest Dr Francine Shapiro, która odkryła, że szybkie i powtarzające się ruchy gałek ocznych znacząco redukują lęk u osoby, która wcześniej była narażona na stresujące wydarzenie. Terapia EMDR została oparta na założeniu że objawy traumy powstają w wyniku zablokowania systemu przetwarzania informacji, co powoduje nieprzetworzenie wspomnień dotyczących negatywnego wydarzenia. Podłożem teoretycznym dla EMDR stał się Model Adaptacyjnego Przetwarzania Informacji. Model ten łączy w sobie trzy perspektywy czasowe: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Dla osoby po traumie kiedy przeszłość staje się teraźniejszością reaguje ona w nieadaptacyjny sposób (jak gdyby sytuacja miała miejsce teraz, a nie w przeszłości). Pacjent przy pomocy terapeuty, porusza się pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, co inicjuje komunikacje między emocjonalnym przetwarzaniem prawej półkuli mózgu i logicznym/językowym przetwarzaniem lewej. Kluczowy moment wglądu i integracji przychodzi, kiedy wspomnienia zorganizowane w sieci neuronalne w obu półkulach łączą się ze sobą. Poprzez systematycznie powtarzany ruch oczu aktywizowane są nieprawidłowo zapisane informacje (odwrażliwianie), co integruje informacje w nowy sposób. W terapii EMDR skupia się uwagę na traumatycznych wspomnieniach, przekonaniach na temat siebie, odczuwanych emocjach i doznaniach z ciała. Jednocześnie trwa naprzemienna stymulacja, polegającą na wodzeniu wzrokiem za przesuwającą się dłonią terapeuty. W zależności od potrzeb lub ograniczeń pacjenta, do naprzemiennej stymulacji terapeuta może też użyć dźwięku czy tappingu (opukiwania) określonej części ciała.

e-mail: a.p.gabinet@gmail.com

tel: 733 28 36 36