O MNIE

Moja droga do zostania terapeutą traumy

Jestem psychologiem, praktykiem z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Od początku mojej drogi zawodowej ważne były dla mnie dwie aktywności:

  1. POMOC PSYCHOLOGICZNA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB CIERPIĄCYCH Z POWODU RÓŻNYCH DOKUCZLIWYCH OBJAWÓW

Osoby poszukujące pomocy najczęściej zgłaszały to, co ja nazywam roboczo jest “na wierzchu” oczekując, że objaw, to co przeszkadzało im lub otoczeniu można skutecznie usunąć. Już na początku mojej pracy zawodowej przekonałem się, że koncentrowanie się na samych objawach bez pracy nad ich źródłami nie poprawia jakości życia moich pacjentów. Z perspektywy tych ponad 20 lat dostrzegam, że niezależnie od miejsc i zgłaszanych problemów jeden typ doświadczeń był najczęstszy – TRAUMA. Po jej przeżyciu pojawiają się różne objawy, dolegliwości a osoby na nie cierpiące nie wiążą ich z prawdziwym źródłem – przyczyną. Powodem tego może być duża odległość w czasie od takiego doświadczenia i/lub typowa reakcja jaką jest unikanie w myśleniu, przeżywaniu i mówieniu o tego typu sytuacjach. Dlatego wykorzystując swoją dotychczasową drogę zawodową postanowiłem specjalizować się w różnych podejściach, które pozwalają na rozpoznanie traumy i skuteczne jej leczenie.

  1. ROZWÓJ ZAWODOWY PRZEZ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH (udział w szkoleniach, uzyskiwanie dyplomów i certyfikatów oraz korzystanie z superwizji).

Pracowałem w tym okresie w miejscach ambulatoryjnych dostępnych w systemie poradnianym oraz stacjonarnych, gdzie osoby potrzebujące przebywały całodobowo. W każdym z tych miejsc pracowałem w zespołach terapeutycznych, co bardzo ukształtowało moją wiedzę i doświadczenie oraz nauczyło dbać o standardy pracy terapeutycznej. Możliwe to było dzięki zebraniom klinicznym, superwizjom, które pozwalały na tworzenie programów, nowych form pomocy oraz przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu. To wszystko jednak nie byłoby możliwe, gdyby nie ludzie, których miałem szczęście spotkać na swojej drodze, z którymi pracowałem i mogłem się od nich uczyć. Już pierwszy rok mojej pracy przekonał mnie z jak dużą często złożonością problemów zgłaszają się osoby poszukujące pomocy. Dlatego o swój rozwój zawodowy dbałem realizując kursy, szkolenia i programy, które pozwalały mi objąć osoby w kontakcie pomocowym całościowo a nie fragmentarycznie. W trakcie całego tego okresu zdobyłem wiele dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i rekomendacji. Na tej stronie umieściłem te, które są dla mnie najważniejsze z uwagi na obecny etap mojej drogi zawodowej.

TA DROGA TRWA DALEJ…

 

e-mail: a.p.gabinet@gmail.com

tel: 733 28 36 36