PIERWSZE SPOTKANIE

Z mojej przeszło 20-letniej praktyki psychologicznej wiem, że pierwsze spotkanie pełni bardzo ważną rolę w terapii, ale budzi też w wielu osobach obawy. Dlatego w osobnej podstronie postanowiłem opisać i przybliżyć specyfikę pierwszego spotkania.

Najczęstszym źródłem obaw jest:

  • brak wcześniejszych doświadczeń z pomocą psychologiczną, co dla osoby szukającej pomocy jest nową sytuacją,
  • przekonania lub opinie innych osób o tym czym jest spotkanie z psychologiem,
  • trudne doświadczenia z wcześniejszym korzystaniem z kontaktu z psychologiem ( w przypadku osób dotkniętych traumą możemy mówić o “wtórnym zranieniu”),
  • lęk przed dotknięciem trudnych, bolesnych tematów i emocji,
  • przekonanie, że przyjście do psychologa jest objawem słabości, nieudolności,
  • potrzeba “wyrzucenia” z siebie (noszonego czasem długo) ciężaru tajemnicy, o której nikt nie wie,
  • lęk przed “chorobą psychiczną”,
  • jak będzie wyglądała terapia.

Pierwsze spotkanie to okazja, żeby omówić powyższe obawy. Ważne jest też, aby zidentyfikować również obawy indywidualne, niewymienione wyżej. Każdą z tych obaw można wówczas “obejrzeć” i sprawdzić, czego potrzeba by poczuć się bezpiecznie. Najczęściej pracuję z osobami, które doświadczyły traumy. Dlatego od pierwszego spotkania staram się budować relację podmiotową, w której osoba może doświadczyć poczucia wpływu i kontroli. Są to ważne jakości dla osób, którym doświadczenie traumy zachwiało poczuciem bezpieczeństwa.
Ważne są dla mnie okoliczności, które towarzyszyły podjęciu decyzji o spotkaniu ze mną. Czasem jest to wydarzenie, okoliczność, które miały miejsce w ostatnim okresie. Mogą to być dokuczliwe objawy, poniesione straty w ważnych obszarach życiowych. Z tych powodów osoby po traumie nie mogą uwolnić się od przeszłości i boją się tego co wydarzy się w przyszłości. Pierwsze spotkanie jest okazją by osoby z takimi doświadczeniami poczuły się bezpiecznie w teraźniejszości (” tu i teraz”).
Podczas pierwszego spotkania osoba potrzebująca pomocy ma okazję do zadania ważnych dla siebie pytań a ja mogę przybliżyć metody jakimi pracuję w terapii. Jeśli osoba decyduje się na pracę ze mną najczęściej proponuję na początku 3 spotkania, żeby można było przekonać się w praktyce czy kontakt ze mną i sposób mojej pracy pozwolą osiągnąć oczekiwane rezultaty i cele.

e-mail: a.p.gabinet@gmail.com

tel: 733 28 36 36