PROTOKÓŁ PRZEDŁUŻONEJ EKSPOZYCJI®

(Prolonged Exposure PE)

Szkolenie z Protokołu Przedłużonej Ekspozycji zorganizowane przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania prowadzone przez Prof. Bogdana Zawadzkiego. Nauczycielka: Prof. Yona Teichman.

Protokół Przedłużonej Ekspozycji jest metodą pracy z objawami Zespołu Stresu Pourazowego należącą do nurtu poznawczo-behawioralnego. Jedna z czołowych postaci tego podejścia Prof. Aaron Beck powiedział “Świat w swojej istocie nie jest dobry, ani zły dopóki człowiek nie przypisze mu jakiejś atrybucji, oceny”. To oznacza, że jeśli dana sytuacja została przez nas oceniona jako pozytywna nasze emocje związane z tą sytuacją również będą pozytywne. Jeśli jednak ocena była negatywna emocje z nią związane będą nieprzyjemne, zaś nasze zachowanie będzie równie adekwatne do wcześniejszych etapów tego procesu. Autorką protokołu przedłużonej ekspozycji jest Prof. Edna Foa. Głównym celem protokołu jest pomoc osobom po traumie w nabyciu i opanowaniu umiejętności koniecznych by zmniejszyć objawy zespołu stresu pourazowego. Przedłużona ekspozycja pomaga osobom, które doznały traumatycznego wydarzenia przetworzyć emocjonalnie to, co je spotkało. Nawiązując do założeń podejścia poznawczo-behawioralnego przedłużona ekspozycja pozwala spojrzeć na zdarzenie traumatyczne jako sytuację, która miała miejsce w określonym czasie i przestrzeni. Dzięki temu osoba cierpiąca na objawy PTSD może łatwiej wyzbyć się przekonania, że świat jest całkowicie niebezpieczny, oraz przekonania o własnej niekompetencji w radzeniu sobie z doświadczanymi. Często osoby po traumie przyznają, że myślenie o traumatycznym wydarzeniu sprawia, że czują się tak jakby w nim ponownie uczestniczyły. Wielokrotne konfrontacje ze wspomnieniami mogą ułatwić odróżnienie przeszłości od teraźniejszości. Terapia protokołem przedłużonej ekspozycji może pomóc zrozumieć, że nawet jeśli powracanie w myślach do traumatycznego zdarzenia może powodować obciążenie emocjonalne, to sama trauma nie zostaje powtórzona i wspominanie jej nie jest niebezpieczne. Również wielokrotne ekspozycje mogą pomóc zmienić sposób myślenia o tym, co się stało (zgodnie z założeniem Prof. Aarona Becka).
Cały protokół to 9-12 półtoragodzinnych sesji indywidualnych. Głównymi składnikami terapii są edukacja na temat objawów PTSD (zespołu stresu pourazowego) i typowych reakcji na wydarzenia traumatyczne. Ważna jest również nauka prawidłowego oddychania, ekspozycja w warunkach naturalnych oraz ekspozycja w wyobraźni. Integralną częścią terapii jest wykonywanie zadań domowych obejmujących trzy ostatnie umiejętności z wyżej wymienionych.

e-mail: a.p.gabinet@gmail.com

tel: 733 28 36 36