TERAPIA TRAUMY

 

Trauma najczęściej jest kojarzona z sytuacjami, które związane są z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia – z wojnami, katastrofami naturalnymi, klęskami żywiołowymi, wypadkami komunikacyjnymi i innymi sytuacjami, które przez lata były w kręgu zainteresowań klinicystów i badaczy.

Wśród wielu koncepcji wyjaśniających zjawisko traumy są i takie, które zwracają uwagę na dużą powszechność sytuacji traumatycznych w życiu człowieka. Przykładem takich sytuacji mogą być skaleczenia, stłuczenia, upadki ale również różnego typu zabiegi medyczne (które z jednej strony ratują nam życie, jednak przez nasze ciało są odbierane jako opresyjne, naruszające nasze granice). Trauma może nam towarzyszyć od pierwszych chwil życia, kiedy nasz system samoobrony nie jest rozwinięty. Możemy jej doświadczać jeszcze w życiu płodowym. Odkrycia nowo powstałej gałęzi nauki – epigenetyki wskazują, że traumę możemy dziedziczyć po naszych przodkach.

Poniżej przedstawiam opis trzech metod, w zakresie których odbyłem szkolenia:

 

e-mail: a.p.gabinet@gmail.com

tel: 733 28 36 36